แนะนำประเพณีภาคใต้ของประเทศไทย

lampssky

ภาคใต้ของไทยเป็นส่วนที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู มีพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ 70,715 ตารากิโลเมตร มีทั้งหมด 14 จังหวัดได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทยา ภูเก็ต ยลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี โดยทุกจังหวัดมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลเป็นของตัวเอง ประชากรหนาแน่นกว่า 9 ล้านคน ถือเป็นภาคที่มีประวัตศาสตร์ และประเพณี วัฒนธรรมที่หลากลายของประเทศไทยรวมกันอยู่มากที่สุด

สิ่งที่น่าสนใจที่มีชื่อเสียงที่สุดของทางภาคใต้คงจะหนีไม่พ้นศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามอย่าง โนรา ที่มีท่ารำที่อ่อนช้อย และเครื่องแต่งกายงดงามวิจิตรตระการตา หรือการแสดงประจำท้องถิ่นที่เล่าเรื่องเป็นนิยายอย่าง หนังตะลุง ที่นิยมจัดแสดงในงานบุญ งานวัด หรือแม้แต่งานศพ ในส่วนของประเพณีดั่งเดิมของภาคใต้ก็มีเยอะไม่แพ้ภาคไหน ๆ

ประเพณีให้ทานไฟ

เป็นการทำก่อไฟเพื่อไล่ความหนาวเหน็บในช่วงเดือนยี่ เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยช่วงเวลาดั่งกล่าวที่มักจะเป็นช่วงเวลาที่มีอุณภูมิหนาวเย็นที่สุด ถือเป็นการทำบุญในช่วงเช้ามืด

ประเพณีสารทเดือนสิบ

          คือ งานบุญใหญ่ประจำปีของชาวนครศรีธรรมราช โดยจะมีขึ้นในช่วงเดือนกันยายน หรือวันแรม 1 ค่ำ ถึง วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี  โดยมีจุดประสงค์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณบรรพชน ที่ได้รับกลายปล่อยตัวจากนรกภูมิ โดยระหว่างนั้นก็จะมีการชิงเปรตเกิดขึ้น ที่มีลักษณะค้ลายการทิ้งกระจาดของจีน ซึ่งลูกหลานจะต้องทำขนมมาเลี้ยงเปตร และฝากกลับไปด้วย

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

          เป็นการนำผ้าพระบต ขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ในวันสำคัญทางศาสนา นิยมใช้ผ้าสี แดง ขาว เหลือง โดยมีการเขียนภาพเนื้อหาลงบนผ้า เกี่ยวกับการประสูติ หรือการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า เป็นประเพณีพื้นเมืองของชาวนครศรีธรรมราชที่มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าสามพี่น้อง

ประเพณีลากพระ

          “ลากพระ” เรียกกันอีกชื่อว่าประเพณี “ชักพระ” เป็นประเพณีที่สำคัญของทางภาคใต้มีขึ้นเมื่อวันออกพรรษา หรือวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑  เชื่อกันว่าเป็นการรับพระพุทธเจ้าที่เสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ และอัญเชิญไปประทับบนบุษบก

ประเพณีอาบน้ำคนแก่

          เป็นพระเพณีที่ดีงามของภาคใต้ ที่มีขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความเคารพบิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ทั้งหลาย โดนจัดขึ้นที่นครศรีธรรมราช ช่วงเดือนเมษายน ไม่กำหนดววัน หรือเวลาเป็นไปตามความสะดวกของแต่ละครอบครัว สามารถทำที่บ้าน ที่วัดก็ได้เช่นกัน

นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกมากมายหลายประเพณีอย่าง ประเพณีสวดด้าน ประเพณีแห่นางดาน ประเพณีกวนข้าวยาคูประเพณียกขันหมากพระปฐม ประเพณีตักบาตรธูปเทียน ประเพณีชักพระ และอีกมากมายที่ไม่ได้พูดถึง นับเป็นโชคดีของชาวไทยที่มีวัฒธรรมอันดีงามอยู่เคียงคู่กันมาแต่ช้านาน

One thought on “แนะนำประเพณีภาคใต้ของประเทศไทย”

  1. ประเพณีของภาคใต้มีอะไรที่น่าสนใจมาก บาคาร่าออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ประเพณีให้ทานไฟ, ประเพณีสารทเดือนสิบ, ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ, ประเพณีลากพระ, ประเพณีอาบน้ำคนแก่ ต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่เราควรอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีเพราะมันคือเสน่ห์ของเรา

Comments are closed.