สงกรานต์ประเพณีที่สนุกของคนไทย

Songkran-Day

ประเพณีสงกรานต์ เป็นหนึ่งในประเพณีของประเทศไทยซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล มีผู้ให้ข้อสันนิษฐานไว้ว่า ประเพณีนี้น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากเทศกาล Holi ของประเทศอินเดีย โดยเทศกาล Holi เป็นการใช้สีสาดกันไปมา เริ่มดำเนินพิธีในทุกวันแรม 1 ค่ำเดือน 4 ซึ่งนั่นก็คือเดือนมีนาคมนั่นเอง

สงกรานต์เป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดมาพร้อมกับเทศกาลตรุษจีน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ โดยมีจุดประสงค์คือ ต้องการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในอดีตมีการกำหนดวันตามการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่สำหรับในปัจจุบันมีการระบุอย่างชัดเจนว่า เริ่มวันที่ 13 – 15 เมษายน

ประเพณีครอบคลุมตั้งแต่สมาชิกภายในครอบครัว ไปจนถึงบ้านใกล้เรือนเคียง แต่ในปัจจุบันได้แพร่หลายออกไปทั่วทั้งประเทศ โดยทั้งทัศนคติและความเชื่อในการจัดงานก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย สำหรับความเชื่อในรูปแบบดั้งเดิม ใช้สัญลักษณ์เป็นส่วนประกอบหลักในพิธี คือ ใช้น้ำอันฉ่ำเย็นขัดกับฤดูร้อน รวมทั้งมีการขอพรจากผู้ใหญ่ เน้นรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว จึงทำให้เกิดประเพณีกลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์ สำหรับในปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติให้มาเยือนเมืองไทย กลายเป็น Water Festival ทำให้เป็นการต่อยอดมีเงินแพร่สะพัดเข้ามาสู่ประเทศของเรา นักท่องเที่ยวรวมถึงชาวไทยเองต่างก็ร่วมพิธีด้วยความสนุกสนาน

songgran__

กิจกรรมวันสงกรานต์

  • การสรงน้ำพระ เป็นการรดน้ำพระพุทธรูปทั้งบ้านและวัด สรรพสินค้าบางแห่งก็ตั้ง พระพุทธรูปเอาไว้ให้ลูกค้ามาสรงน้ำพระด้วย
  • การบังสุกุลอัฐิ เถ้ากระดูกของสมาชิกในครอบครัวที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ตามต่างจังหวัด มักเก็บในรูปแบบของเจดีย์ ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะนิมนต์พระไปบังสุกุล
  • การรดน้ำผู้ใหญ่ คือ ผู้น้อยไปอวยพรให้แก่ผู้ใหญ่ในครอบครัวและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เช่น ครูบาอาจารย์ เป็นต้น วิธีรดน้ำผู้ใหญ่ คือ ให้ผู้ใหญ่นั่งลงบนเก้าอี้ หลังจากนั้นผู้รดก็จะเอาน้ำอบมาผสมกับน้ำธรรมดา ผสมดอกมะลิ ดอกกุกลาบลงไป เพื่อความสวยงาม และค่อยๆใช้ขันเงินขนาดเล็กรดลงมือของผู้ใหญ่ หลังจากนั้นผู้ใหญ่ก็จะให้ศีลให้พร เป็นมิ่งขวัญกำลังใจ ถ้าผู้ใหญ่นั้นเป็นพระ ก็อาจนำเอาผ้าสบงไปถวายเพื่อให้ผลัดเปลี่ยนด้วย แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปก็หาผ้าถุงหรือผ้าขาวม้า ผืนใหม่ไปให้เปลี่ยน เป็นการส่อถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในวันปีใหม่ไทย อย่างสมบูรณ์
  • เล่นน้ำ เมื่อทำพิธีแบบโบราณเสร็จแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลา เล่นน้ำคลายร้อนให้ชุ่มปอด ในประเทศไทยมีการปิดถนนบางแห่งเพื่อให้นักท่องเที่ยวเล่นกันทุกปี นับเป็นเทศกาลแห่งความสุขที่หลายๆคนต่างรอคอย

One thought on “สงกรานต์ประเพณีที่สนุกของคนไทย”

  1. สงกรานต์เป็นประเพณีที่ได้รับความนิยมมากจนดังไกลไปทั่วโลก เว็บบาคาร่าออนไลน์ เพราะนอกจากจะมีการสรงน้ำพระ ทำบุญ และได้กลับบ้านไปเจอครอบครัวแล้ว ประเพณีนี้ยังเด่นในเรื่องของการเล่นน้ำกันอีกด้วย ไม่ใช่แค่เพียงคนไทนเท่านั้นที่ชอบแต่ชาวต่างชาติต้องมาเที่ยวเมืองไทยเพื่ออยากเล่นน้ำเช่นกัน

Comments are closed.