Atthamibuchapic2

วันอัฏฐมีบูชาคือวันอะไร และมีความสำคัญอย่างไร

Atthamibuchapic

วันสำคัญทางศาสนาเป็นวันที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมาก เพราะว่าจะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้หยุดงานที่ทำอยู่เพื่อที่จะเข้ามาทำกิจกรรมของศาสนาพุทธตามหน้าที่ของพุทธบริษัท 4 หนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธก็คือวันอัฏฐมีบูชา วันนี้คือวันอะไรมีความสำคัญอย่างไร เราจะมาทบทวนกันเล็กน้อยเผื่อว่าชาวพุทธหลายคนลืมกันไป

วันอัฏฐมีบูชา อีกหนึ่งวันสำคัญของพระพุทธศาสนา

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า วันสำคัญทางศาสนาของไทยเรา ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเป็นหลัก อีกส่วนหนึ่งจะเป็นวันเกี่ยวกับเรื่องราวของพุทธศาสนา เรามาทบทวนกันหน่อยว่า วันอัฏฐมีบูชาคือวันอะไร คำตอบก็คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จสัมมนาสัมพุทธเจ้า วันนี้เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน ตามปฏิทินจะบอกว่าวันดังกล่าวตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน 6 หรือว่า เดือนวิสาขะ โดยวันดังกล่าวจะเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาอีกด้วยวันหนึ่ง

ตามประวัติแล้ววันดังกล่าวในตอนที่ถวายพระเพลิงมีเรื่องราวความขัดแย้งเกิดขึ้นด้วย เนื่องจากสรีระของท่านหลังจากที่เผาไปแล้วเกิดเป็นพระบรมอัฐิมากมาย ทำให้กษัตริย์แต่ละแคว้นต้องการที่ขอเก็บกลับเมืองเพื่อนำไปบูชา ปรากฏว่าการแบ่งพระบรมอัฐิดังกล่าวไม่มีใครยอมกัน จนสุดท้ายได้มีพราหมณ์ผู้ใหญ่ชื่อว่า โทณพราหมณ์ เข้ามาไกล่เกลี่ยเพื่อแบ่งพระบรมอัฐิดังกล่าว ทุกอย่างจึงจบลงด้วยดี

พิธีกรรมในประเทศที่คนไทยควรศึกษา

สำหรับไทยเรานั้น เป็นประเทศที่มีพุทธศาสนิกชนมากที่สุด โดยวันอัฏฐมีบูชาก็มีการทำพิธีกรรมแตกต่างกันไป แต่พิธีกรรมที่มีชื่อเสียงมากทุ่สดก็คือ การถวายพระเพลิงพระบรมศพจำลอง เพื่อจำลองสถานการณ์การเผาสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พิธีกรรมนี้มีที่วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พิธีนี้ไม่ทราบถึงต้นกำเนิดครั้งแรกว่าเป็นเมื่อไร แต่ปัจจุบันได้ทำต่อเนื่องกันมาพร้อมกับได้รับแรงสนับสนุนจากทางภาครัฐ ภาคเอกชน จนทำให้พิธีกรรมประเพณีดังกล่าวใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ จนตอนนี้ได้กลายเป็นงานประจำปีของจังหวัดภายใต้ชื่อว่า วันอัฏฐมีบูชารำลึก เมืองทุ่งยั้ง งานในปัจจุบันจัดขึ้นในวันวิสาขบูชาตามปฏิทินจันทรคติ คือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถึงวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ทั้งหมด 9 วัน การจัดงานเทศกาลดังล่าวจะมีการแสดงเรื่องราวประวัติพุทธเจ้าตั้งแต่ช่วงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน จนถึงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า(แบบจำลอ) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบและร่วมงานดังกล่าว ปรากฏว่ามีคนมาเข้าร่วมงานเยอะแยะมากมาย อีกแห่งหนึ่งหากขึ้นเหนือไปไม่ไหว ภาคกลางก็มีวัดที่จัดทำพิธีกรรมคล้ายๆกันนั่นก็คือ วัดใหม่สุคนธาราม วัดอยู่ที่ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม งานนี้จัดขึ้นโดยความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด จุดเด่นของานที่นี่จะเป็นเรื่องของขบวนแห่สักการะที่มีทั้งตะไล บั้งไฟ เพื่อจุดให้มีแสงสีเสียงสวยงาม อีกทั้งมีขบวนพุทธประวัติเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทบทวนเรื่องราวดังกล่าว รวมถึงขบวนเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนอีกด้วย และที่ขาดไม่ได้ก็คือ พิธีการจำลองการถวายพระเพลิงบรมศพพระสัมมาสัมพุทธเจ้า งานพิธีดังกล่าวก็ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่นั้นอย่างดีเช่นกัน

ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีวัดทำพิธีกรรมสักเท่าไร แต่มีบางวัดอาจจะไม่ได้จัดงานใหญ่โตเป็นเทศกาลอะไรมากนัก ทำเพียงแค่ร่วมกันจัดทำพิธีบำเพ็ญกุศลเท่านั้นเอง (เหมือนกับบำเพ็ญกุศลให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วทั่วไป) จากนั้นก็จะมีกิจกรรมที่จะส่งเสริมเรื่องของทาน รักษาศีล เจริญภาวะนาทั่วไป โดยการจะทำพิธีดังกล่าวจะมีการกล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียนด้วย คราวนี้ในวันอัฏฐมีบูชาครั้งต่อไป เราก็เข้าใจเรื่องราวเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีแล้ว