wantamswanapic1

วันธรรมสวนะมีความสำคัญอย่างไรในพระพุทธศาสนา

wantamswanapic

วันธรรมสวนะ หรือ วันพระ หลายคนอาจจะให้ความสนใจมาก เพราะว่าจะได้กำหนดเป็นวันเพื่อทำพิธีกรรมด้านพุทธศาสนาไปด้วยในตัว แต่ชาวพุทธหลายคนอาจจะหลงลืมวันพระ หรือ วันธรรมสวนะไปแล้ว เราเลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวันธรรมสวนะกันหน่อยว่ามีความสำคัญอย่างไรในพระพุทธศาสนา

วันพระคือวันอะไรในศาสนาพุทธ

หลายคนได้ยินคำว่าวันพระมาจนเคยชิน แต่ไม่รู้ว่าเป็นวันอะไร รู้แต่ว่าเป็นวันที่ต้องไปวัดแค่นั้นเอง บางคนอาจจะคิดว่า วันพระคือวันที่เกี่ยวข้องกับพระเท่านั้น เราเองเป็นคน เป็นฆราวาส เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องแนวคิดทั้งสองข้อนี้ถือว่าผิดอย่างแรงเลยทีเดียว ใครที่เข้าใจตามนี้อยู่ ต้องล้างความคิดนั้นแล้วตั้งความคิดกันใหม่ว่า วันพระหมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาประจำสัปดาห์ อีกชื่อหนึ่งที่ได้ยินมาก็คือ วันธรรมสวนะ นั่นเอง หากใครสังเกตดูวันพระจะมีสัปดาห์ละหนึ่งวัน แต่จะมีการกำหนดไว้ไม่เหมือนกันในแต่ละสัปดาห์ตามลำดับปฏิทินจันทรคติ เดือนละ 4 วันก็จะมี วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ, วันแรม 8 ค่ำ และ วันแรม 15 ค่ำ มีเงื่อนไขยกเว้นไว้ด้วยว่า หากเดือนใดไม่ครบจะให้เอาวันแรม 14 ค่ำ แทน

ประวัติเกี่ยวกับวันธรรมสวนะ

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ นั้นหากดูตามประวัติน่าสนใจมาก เพราะว่าวันพระนี้ไม่ได้เกิดจากพระพุทธศาสนา แต่เกิดจากนักบวชนอกรีตที่ยกเอาวันขึ้น 8 ค่ำ และ ขึ้น 15 ค่ำ เป็นหลักในการมาชุมนุมกันเพื่อแสดงธรรมของตัวเอง เรื่องนี้ไม่ได้มีกำหนดไว้ในพุทธศาสนาในตอนแรก พอมีกิจกรรมแบบนี้ พระเจ้าพิมพิสารจึงได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อเล่าให้ฟังถึงกิจกรรมดังกล่าว พร้อมแนะนำว่ากิจกรรมดังกล่าวพุทธศาสนายังไม่มีควรจะมีเหมือนเค้าบ้างเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา พระพุทธเจ้าฟังความดังกล่าวจึงเห็นควรด้วย ท่านจึงอนุญาตให้มีการประชุมพระสงฆ์ในวันขึ้น 8 ค่ำ และ ขึ้น 15 ค่ำขึ้น กิจกรรมที่ให้มีก็คือการประชุมสงฆ์และแสดงธรรมแก่ประชาชน วันพระหรือวันธรรมสวนะจึงถือกำเนิดขึ้นในพระพุทธศาสนา ส่วนไทยเราวันพระมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

วันพระในสังคมไทยที่ทุกคนต้องรู้

ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา วันพระก็อยู่คู่คนไทย พุทธศาสนิกชนไทยมาตลอด ซึ่งธรรมเนียมในการปฏิบัติวันพระของพุทธศาสนิกชนก็มีตั้งแต่การเข้าวัดทำบุญถวายอาหาร แด่พระสงฆ์ตามสมควร ฟังเทศน์ ฟังธรรม หากใครถือเคร่งครัดอาจจะมีการถือศีลแปด นั่งสมาธิ เดินจงกรมสวดมนต์ทำวัตรเช้า วัตรเย็นด้วย ตามความเชื่อวันพระเราจะรักษาศีล เว้นจากการทำบาปทุกชนิดชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ตามแนวคิดของพุทธศาสนา เชื่อหรือไม่ว่าวันพระของไทยเรานั้น มีไม่กี่ประเทศที่นับถืออยู่ ไม่ว่าจะเป็น ศรีลังกา, พม่า, ไทย, ลาว และ เขมร กลุ่มประเทศเหล่านี้จะนับถือพุทธศาสนาสายเถรวาทด้วย อีกเรื่องเดิมทีวันพระจะถูกนับว่าว่าเป็นวันหยุดราชการด้วย แต่เนื่องจากวันพระไม่แน่นอนในแต่ละสัปดาห์ทำให้ไม่คล่องตัวจึงเลิกธรรมเนียมนี้ไป

วันพระสำคัญอย่างในพระพุทธศาสนา

สำหรับวันพระนั้นถือว่าเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาเลยทีเดียว เนื่องจากเป็นวันที่เหมือนเป็นเครื่องหมายให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงการทำความดี ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรมเทศนา จะรักษาศีลด้วยก็เป็นได้ การได้มีวันพระยังทำให้คนเข้าวัดอยู่ แม้จะเป็นสัปดาห์ละครั้งก็ยังดี ถือว่าวันพระเป็นวันสำคัญที่ทำให้ศาสนาพุทธดำรงอยู่ได้ก็คงจะไม่ผิดนัก วันพระหน้าเราขอเชิญชวนให้มาทำความดี ทำกิจกรรมชาวพุทธตามสมควรกันเถอะ