traditionpicnew

ประเพณีไทย 4 ภาค มีจุดน่าสนใจอย่างไรบ้าง

Northpic

ประเพณีไทยเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่มีความน่าสนใจ  ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก เพราะความประณีต ความมีมนต์ขลัง และการสอดแทรกแนวคิดในการใช้ชีวิตเอาไว้ในประเพณีเหล่านั้น ที่สำคัญแต่ละภาคก็จะมีประเพณีเฉพาะท้องถิ่นที่ต่างกันไปอีกด้วย ลองมาดูกันว่าแต่ละภาคเป็นอย่างไรกันบ้าง

ประเพณีในภาคเหนือ

เมืองที่มีวิธีชีวิตเป็นไปอย่างเชื่องช้า ดูราวกับว่าไม่มีอะไรต้องเร่งรีบ ผู้คนล้วนมีความใจเย็นไม่ต่างจากสภาพอากาศ ทั้งในอาหารการกิน กิจกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ จึงมีความประณีต อ่อนช้อย ตัวอย่างของประเพณีที่น่าสนใจ ได้แก่

– ประเพณียี่เป็ง เป็นการปล่อยโคมพร้อมกับลอยกระทงแบบชาวล้านนา สถานที่จะถูกจัดให้มีแสงไฟเหลืองนวลทั่วบริเวณ พร้อมกับมีการละเล่นที่หลากหลาย

– ประเพณีฟ้อนผีปู่ย่า เป็นการฟ้อนรำในรูปแบบของคนพื้นที่ เพื่อเลี้ยงดูวิญญาณบรรพบุรุษ

– ประเพณีปอยส่างลอง เรียกอีกอย่างว่างานบวชลูกแก้ว ก็คือการบวชเณรในช่วงวัยที่เหมาะสม ว่ากันว่ารูปแบบของการจัดงานเลียนแบบมาจากการออกผนวชของเจ้าชายสิทธัตถะ

Central region

ประเพณีในภาคกลางมีอะไรบ้าง

คนภาคกลางมีความผสมผสานของศิลปวัฒนธรรมจากหลายๆ ภาคมา มีความวิจิตรตระการตาสมกับการเป็นที่ตั้งเมืองหลวงในสมัยก่อน จึงพร้อมสรรพด้วยข้าวของ และองค์ความรู้ ประเพณีของภาคกลางจึงมีพิธีการที่ค่อนข้างเรียบง่าย ใส่รายละเอียดในองค์ประกอบอื่นๆ เยอะ ตัวอย่างของประเพณีที่น่าสนใจ ได้แก่

– ประเพณีโยนบัว จัดขึ้นในแม่น้ำสายหลัก ผู้คนจะโยนดอกบัวให้ลงเรือในขบวนแห่ซึ่งมีองค์พระตั้งอยู่ด้วย เชื่อว่าช่วยเสริมสิริมงคงให้ชีวิต

– ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว เป็นการทำขวัญให้กับพระแม่โพสพ เพื่อเสริมกำลังใจให้ชาวนาว่าผลผลิตจะได้มากขึ้นเรื่อยไป เป็นการแสดงความกตัญญูต่อข้าวทุกเม็ดด้วย

– ประเพณีกวนข้าวทิพย์ คือการทำอาหารที่รวมของมงคล และวัตถุดิบทรงคุณค่าหลายชนิด เชื่อว่าหากได้ทานข้าวทิพย์แล้วจะได้รับโชคลาภ และรอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง

Northeast 

ประเพณีในภาคอีสาน

ความบันเทิงเริงใจ ความสนุกสนาน เป็นหัวใจของวิถีชีวิตผู้คนในย่านนี้ ประเพณีที่มีขึ้นจึงต้องแฝงเอาไว้ด้วยสิ่งเหล่านี้เสมอ จะต้องมีเสียงเพลง มีการละเล่น มีกิจกรรมบางอย่างที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกัน นอกจากนี้วัตถุดิบที่ใช้ในประเพณีก็นิยมใช้ของพื้นบ้านที่หาได้ง่าย ตัวอย่างของประเพณีที่น่าสนใจ ได้แก่

– ประเพณีผีตาโขน เป็นการละเล่นที่ผู้เล่นต้องแต่งตัวเป็น “ผีตาโขน” เชื่อว่าจะขับไล่ภูตผี ทำให้อยู่ดีมีสุข

–  ประเพณีแห่นางแมว นิยมทำกันในช่วงที่ฝนแล้งมากๆ โดยใช้แมวตัวเมียสีดำกับดอกไม้ธูปเทียน ใส่กะทอแล้วหามแห่ไปทั่วเมือง พร้อมกับมีร้องรำทำเพลงร่วมด้วย

– ประเพณีบุญบั้งไฟ มีที่มาจากนิทานพื้นบ้าน เชื่อว่าเป็นการส่งสัญญาณให้พญานาคเพื่อขอฝน จะต้องมีการสร้างบั้งไฟขนาดใหญ่ แล้วจุดโดยพร้อมเพรียงกัน

– ประเพณีไหลเรือไฟ มีทั้งแบบที่ใช้เรือจริงๆ ตกแต่งด้วยไฟ  และแบบที่ใช้ขอนไม้หรือกาบกล้วยแล้วจุดเทียนตั้งไว้ เมื่อปล่อยให้ไหลไปตามแม่น้ำก็จะสว่างสไวสวยงาม เป็นการขอขมาแม่น้ำนั่นเอง

Southern region

ประเพณีในภาคใต้

ภาคใต้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีอากาศร้อนชื้น ผู้คนจึงมีบุคลิกที่กระชับกระเฉงตลอดเวลา ประเพณีต่างๆ จะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ค่อนข้างรวบรัด  และด้วยความที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จึงมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับน้ำเยอะพอสมควร ตัวอย่างของประเพณีที่น่าสนใจ ได้แก่

– ประเพณีให้ทานไฟ นิยมทำกันในช่วงเดือนอ้าย เป็นการก่อกองไฟในเขตวัด แล้วเริ่มปรุงขนมเพื่อถวายพระ

– ประเพณีลากพระ สามารถทำได้ทั้งทางบก และทางน้ำ ส่วนใหญ่นิยมใช้เชือกผูกองค์พระเพื่อลากพร้อมส่งเสียงร้องบทลากพระโดยพร้อมเพรียงกัน

– ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นการนำผ้าผืนยาวไปห่มพระบรมธาตุเจดีย์ ผ้าที่ใช้เรียกว่าผ้าพระบต นิยมใช้เป็นผ้าสีขาวมากที่สุด คล้ายกับการเปลี่ยนเครื่องทรงพระของภาคกลางนั่นเอง

– ประเพณีสารทเดือนสิบ จัดขึ้นครั้งละ 3 วันในช่วงเดือน 10 มีการทำขนมโบราณขึ้นชื่อถวายแด่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล